Artiestenpsychologie

De psychologie van de artiest.

Het woord psychologie komt uit het Oudgrieks en betekent de ‘wetenschap van de geest’. Tegenwoordig gebruiken psychologen een bredere definitie: De wetenschap van gedrag en mentale processen. Het gaat om het begrijpen en verklaren van gedrag en gedachten van mensen.

In de Nederlandse cultuur is de artiest een algemeen bekend begrip. Je denkt bij dit begrip mogelijk aan zangers, muzikanten en acteurs. Maar ook een cabaretier, presentator of danser kunnen gezien worden als artiest. Sommige artiesten kunnen zichzelf mogelijk meer herkennen in het begrip kunstenaar en andere artiesten worden bekritiseerd enkel beroemd te zijn zonder vaardigheid. De artiest is mijn inziens een persoon die optreedt voor direct of indirect publiek en daarmee een (creatieve) prestatie levert en/of product creëert binnen de disciplines van dans, muziek en/of drama.

Artiestenpsychologie is de wetenschap van gedrag en mentale processen, die relatief specifiek zijn voor de artiest. Onderwerpen die hierbij vaak terug komen zijn talentontwikkeling, omgaan met afwijzing, kritiek en roem, een beperkte anonimiteit, creativiteitsontwikkeling. Artiestenpsychologie gaat ook over het leren omgaan met de verleidingen zoals genotmiddelen en snel geld. Geconfronteerd worden met een depressieve stemming, podiumvrees of sociale angst zijn tevens aspecten waar de artiestenpsychologie aandacht aan besteedt.

Artiestenpsychologie gaat over het vergroten van de persoonlijke controle op loopbaansucces en carrièretevredenheid.