Zelfdoding bij artiesten is zo normaal geworden dat we ons afvragen wie de volgende is.

Chester Bennington heeft zich opgehangen. De frontman van Linkin Park, die erkenning gaf aan al mijn puberale boosheid en frustratie, is niet meer. Bijna 20 jaar geleden zorgde zijn muziek voor identificatie. Identificatie waardoor ik verder kon gaan en kon groeien in mijn mentale kracht. Ik vraag me af wat er met hem in de tussentijd is gebeurd?

Het was bekend dat hij al lange tijd kampte met een alcohol en drugsverslaving. Was er geen uitweg meer?

Ik zie op het internet meteen termen voorbij komen als ‘alweer een artiest’, en ‘wat is er toch aan de hand met artiesten?’. En ik kom er niet onderuit om hetzelfde te denken. Om stil te staan bij het feit dat hij de zoveelste in de rij is. En ik kan als wetenschapper niets anders doen dan de geruchten bevestigen. Het vak van artiest zijn is dodelijk. Het is levensgevaarlijk. Niet hypothetisch, maar gevalideerd. Helaas!

In 1996 deed Stack een onderzoek naar zelfdoding bij artiesten en niet-artiesten. Hij keek naar de sterftecijfers in Amerika in 1990 tussen de 21 tot 64 jarigen. Uit deze analyse bleek dat 72% van de sterftegevallen onder de artiesten veroorzaakt werd door zelfdoding. Bij niet-artiesten was dit 41% van de sterfgevallen. Na een correcte op geslacht en socio-demografische gegevens kon worden geconcludeerd dat artiesten 125% meer kans hebben om te sterven door zelfdoding dan niet-artiesten. Het zijn met name de mannen die gevaar lopen. Mannelijke artiesten hebben dan weer 122% meer kans op dood door zelfdoding dan vrouwelijke artiesten.

Dit zijn de feiten. Dit zijn de cijfers. Maar hoe, waarom?

Het begint bij de suïcide artiest. Suïcidaliteit is veel meer dan de zelfdoding. Het zijn ook de gedachten aan zelfdoding. Het maken van plannen over zelfdoding. Het fantaseren over dood zijn. Het verlangen dat het allemaal klaar is. Uit een Nederlands onderzoek bleek dat 90% van de mensen die zelfmoord pleegde leidde aan een psychische stoornis, zoals depressies of schizofrenie.

Om dan te begrijpen waarom artiesten meer zelfmoord plegen dan niet-artiesten, kom je terug op de mate van psychische klachten. Hebben artiesten meer dan niet-artiesten last van psychische klachten? Ja. Gemiddeld krijgt zo’n 43% van de bevolking ooit in zijn leven te maken met een psychische stoornis. Meest voorkomend zijn depressies en angststoornissen. Bij artiesten komen deze cijfers uit op 70%. Een ander onderzoek laat zien dat alcoholverslaving onder de algemene bevolking voorkomt bij 14% en bij beroemde personen vo dit 26%.

De oorzaak van verhoogde psychische klachten is nooit officieel vastgesteld. Er zijn twee hypothesen. De eerste reden waarom artiesten meer last hebben van psychische klachten dan niet-artiesten is dat ze door hun werk meer blootgesteld worden aan risicovolle situaties. De verhoogde stress door prestatiedruk en beperkte anonimiteit, het slechte dag-nacht ritme door optredens en de onzekerheid van financiën en succes zouden kunnen leiden tot meer kans op de ontwikkeling van psychische stoornissen. De tweede hypothese is dat mensen met een aangeboren gevoeligheid voor het ontwikkelen van psychische stoornissen een voorkeur hebben om zichzelf te begeven in het werkveld van de artiest. Dus bepaalde persoonstrekken en gevoeligheden zorgen ervoor dat het aantrekkelijk is om het vak van artiest te beoefenen. De flexibiliteit, de sensatie, de aandacht, de creativiteit, het contact met mensen. Gezien de psychologie geen exacte wetenschap is denk ik dat we nooit een antwoord gaan krijgen wat precies de oorzaak is van de verhoogde psychische problemen bij artiesten. Ik verwacht een combinatie van beide hypothesen. Artiesten hebben van nature een aanleg om meer psychische klachten te ontwikkelen doordat ze gevoelig zijn, sensatie opzoeken, houden van flexibiliteit en vrijheid en de behoefte hebben om te creëren. Én dat ze door hun werk eerder angststoornissen, depressies of verslavingen ontwikkelen omdat ze zich begeven in een risicovolle wereld vol verleidingen, onzekerheden en oneerlijke mensen.

Wat dan nog overblijft is de vraag wat kunnen we hier aan doen? Zijn artiesten op voorhand ter dood veroordeelt? Nee. Psychische problemen kunnen worden aangepakt en zelfs soms genezen worden. Mensen kunnen leren omgaan met hun psychische problemen met professionele hulp. Maar het start dan wel bij de erkenning dat het vak uitdagend is. Het begint bij de erkenning dat jij als artiest mentaal zwaktes kent. Dat jij als artiest een spiegel kan gebruiken, een mentaal vangnet. Zou Chester hulp hebben gekregen? Zou hij hulp hebben gewild? Waren er gespecialiseerde psychologen betrokken om zijn ziekte te helpen genezen? Waren er professionals waar hij bij mocht leunen toen de wereld te groot werd? Ik weet het niet en ik verwacht dat we hier geen antwoorden op zullen krijgen. Waar ik wel in geloof is dat er veel artiesten zijn in deze wereld die enorm geholpen zijn met mentale begeleiding. Een psycholoog of coach die in een vertrouwelijke omgeving met zijn cliënt kijkt naar zijn hectische leven. Problemen in kaart brengt. Relativeert. Perspectieven biedt. Ondersteuning biedt in het overwinnen van angsten. Methodieken aanleert om te ontspannen. Leert omgaan met de beperkte anonimiteit. Eens een keer iemand die geen oordeel geeft in een wereld vol veroordeling en afwijzing. Een moment van rust in zijn hectische leven. En ja. Dit zal bijdragen aan het verminderen van suïcide artiesten.

Wereldwijd staat het werk van artiestenpsychologen in de kinderschoenen en tegelijkertijd is het wereldwijd normaal geworden dat artiesten zichzelf van het leven beroven. Het is tijd het tij te keren. Laat zelfdoding bij artiesten schaarste worden en mentale begeleiding normaal!

*Chester, ik geloof dat talenten als jij deze wereld niet hoeven te verlaten met een gevoel van wanhoop en frustratie. Psychische stoornissen en verslavingen zijn te voorkomen en genezen. Ik wijd mijn werk aan artiesten als jij die kansen hebben die voor jou helaas te laat zijn gekomen! Rust zacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.